سرویس های ماکروسافت

مدیریت سرورهای شبکه، کلاینت ها و کامپیوتر ها در شبکه از طریق سرویس های ماکروسافت انجام می شود. مواردی از قیبل احراز هویت، تعیین سطح دسترسی، نصب نرم افزار از طریق شبکه، خاموش کردن کامپیوترها از طریق شبکه و ... اموری است که از طریق سرویس های ماکروسافت در اختیار صاحبان شبکه قرار می گیرد.

هر شبکه بسته به نیاز و شرایط تنها به بخش از این نرم افزارها احتیاج دارد و البته راه اندازی اصولی آن به افزایش کاری شبکه کمک می کند. برخی از سرویس های ماکروسافت شامل:

سرویس DHCP

در این بخش تنظیمات مربوط به IP ها انجام می گیرد.

سرویس FTP

با این سیستم آپلود و دانلود ها می توانیم مدیریت کنیم.

سرویس DNS

از این سرویس برای ایجاد domain استفاده می گردد.

سرویس File

از این سرویس برای مدیریت share مورد استفاده قرار می گیرد.
از دیگر سرویس هایی که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند عبارتند از:
 • سرویس WSUS
 • سرویس DFS
 • سرویس NTP
 • سرویس NTP
 • سرویس file services
 • سرویس WDS
 • دریافت update های نرم افزار های ماکروسافتی به صورت یکپارچه و روی شبکه
 • سرویس remote desktop
 • سرویس TMG
 • راه اندازی سرور SQL
 • و ...

کارشناسان شرکت فاطر رسانور با پشتوانه تجربه و دانش خود آمادگی دارند تا با نیاز سنجی دقیق نرم افزارهایی را که برای شبکه شما مناسب می باشد را در اختیار شما قرار داده و همچنین آموزشهای لازم را جهت بکار گیری به پرسنل ارائه دهند.

Search