Slide background

خدمات ما | کابل و اکسسوری

بخش کابل و اکسسوری فیبر نوری شامل طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و خدمات پس از فروش قسمت های سخت افزاری و پسیو شبکه مبتنی بر فیبر نوری می باشد. کارشناسان این بخش شرکت فاطر رسانور قادرند تمامی روند ایجاد زیرساخت را به صورت یکپارچه طراحی، پشتیبانی و اجرا کنند. در زیر هر کدام از این مراحل به صورت مجزا توضیح داده خواهند شد.

مشاوره زیرساخت شبکه فیبر نوری و مس

در این مرحله اطلاعات زیر ساختی پروژه و همچنین نیازمندی ها و درخواست های کارفرما دریافت می شود. اطلاعاتی نظیر کاربری ساختمان، تعداد طبقات، تعداد واحد ها، مشاعات و ...، سرویس های مورد نیاز مانند ...

طراحی زیرساخت شبکه فیبر نوری و مس

برای طراحی یک شبکه قدرتمند فیبر نوری باید موارد مختلفی را مد نظر قرار داد. مولفه هایی مانند توسعه پذیری، دسترسی آسان، امنیت فیزیکی شبکه و ... که تمام این موارد باید در طراحی بخش پسیو لحاظ گردد تا ...

تامین تجهیزات زیرساخت فیبر نوری و مس

شناخت کاربرد شبکه فیبر، قابلیت‌ها و نیاز های فعلی و آتی آن، اولین گام جهت انتخاب تجهیزات و تعیین بودجه لازم برای ساخت یک شبکه آینده نگرانه است. تامین تجهیزات شبکه فیبر نوری از دیگر خدمات قابل ارائه توسط شرکت فاطر است...

نصب و اجرای زیرساخت فیبر نوری و مس

اجرای اصولی پروژه مطابق با طرح کارشناسی شده و رعایت استاندارد های لازم و نظم در اجرای پروژه امری است اجتناب ناپذیر چرا که طرح های غیر استاندارد مانع از تغییر و توسعه شبکه فیبر نوری شده و یا اعمال تغییرات را پر هزینه خواهند کرد. اجرای اصولی شبکه فیبر نوری موجب می شود زیرساخت و سرویس هایی قابل اعتماد، توسعه پذیر و مقرون به صرفه داشت...

پشتیبانی، نگهداری و خدمات پس از فروش

ایجاد شبکه های فیبر نوری و ارائه سرویس های جریان ضعیف بر بستر آن بدون پشتیبانی دائمی و ارائه یک خدمات پس از فروش مناسب امکان پذیر نیست. شرکت فاطر توانسته با ایجاد یک گروه قوی از کارشناسان جوان کشور در دپارتمانی مجزا از مشتریان خود در بخش های مختلف زیرساخت، اکتیو و سرویس در تمام ساعات شبانه روز پشتیبانی کند. سرویس هایی که این شرکت در بخش پشتیانی خود ارائه می دهد به دو بخش خدمات نگهداری و خدمات پس از فروش ...

مشاوره زیرساخت شبکه های فیبر و مس| طراحی شبکه های فیبر و مس

طراحی زیرساخت شبکه فیبر نوری و مس

برای طراحی یک شبکه قدرتمند فیبر نوری باید موارد مختلفی را مد نظر قرار داد. مولفه هایی مانند توسعه پذیری، دسترسی آسان، امنیت فیزیکی شبکه و ... که تمام این موارد باید در طراحی بخش پسیو لحاظ گردد تا ...

 تامین تجهیزات و نصب اجرازیرساخت فیبر نوری و مس

تامین تجهیزات زیرساخت شبکه فیبر نوری و مس

شناخت کاربرد شبکه فیبر، قابلیت‌ها و نیاز های فعلی و آتی آن، اولین گام جهت انتخاب تجهیزات و تعیین بودجه لازم برای ساخت یک شبکه آینده نگرانه است. تامین تجهیزات شبکه فیبر نوری از دیگر خدمات قابل ارائه توسط شرکت فاطر رسا نور است...

نصب و اجرای زیرساخت فیبر نوری و مس

اجرای اصولی پروژه مطابق با طرح کارشناسی شده و رعایت استاندارد های لازم و نظم در اجرای پروژه امری است اجتناب ناپذیر چرا که طرح های غیر استاندارد مانع از تغییر و توسعه شبکه فیبر نوری شده و یا اعمال تغییرات را پر هزینه خواهند کرد. اجرای اصولی شبکه فیبر نوری موجب می شود زیرساخت و سرویس هایی قابل اعتماد، توسعه پذیر و مقرون به صرفه داشت...

پشتیبانی، نگهداری و خدمات پس از فروش

ایجاد شبکه های فیبر نوری و ارائه سرویس های جریان ضعیف بر بستر آن بدون پشتیبانی دائمی و ارائه یک خدمات پس از فروش مناسب امکان پذیر نیست. شرکت فاطرتوانسته با ایجاد یک گروه قوی از کارشناسان جوان کشور در دپارتمانی مجزا از مشتریان خود در بخش های مختلف زیرساخت، اکتیو و سرویس در تمام ساعات شبانه روز پشتیبانی کند. سرویس هایی که این شرکت در بخش پشتیانی خود ارائه می دهد به دو بخش خدمات نگهداری و خدمات پس از فروش ...

Search