اصطلاحات

 #  اصطلاحات توضیح
1 AN نود دسترسی
2 AON شبکه اکتیو فیبر نوری ( شبکه ای مبتنی بر فیبر نوری که در آن از تجهیزاتی همچون سوئیچ های فیبر نوری به عنوان رابط استفاده می گردد)
3 APON یکی از راهکار های زیر ساخت پسیو فیبر نوری
4 Aramid Yarn لایه پوششی کابل فیبر نوری در برابر گرما و آتش سوزی
5 ATM یکی از استاندارد های انتقال داده های تلفیقی (صدا، تصویر و ...)
6 BMS سیستم مدیریت ساختمان
7 BPON یکی از راهکار های پسیو زیرساخت فیبر نوری
8 CAPEX هزینه های سرمایه گذاری
9 Clad لایه میانی کابل فیبر نوری
10 Core لایه مرکزی کابل فیبر نوری
11 DSL شبکه ای که به کاربر اجازه می دهد بدون اشغال تلفن از اینترنت پر سرعت استفاده کند
12 DSLAM دستگاهی که سیگنال های دیتا را از سیگنال صوتی تفکیک می کند.
13 DVB پخش ویدئوی دیجیتالی
14 EPON یکی از راهکار های پسیو زیرساخت فیبر نوری
15 FTTB زیرساخت فیبر نوری تا ساختمان
16 FTTC زیرساخت فیبر نوری تا منطقه شهری
17 Indoor cable کابل های فیبر نوری داخل ساختمان
18 Outdoor cable کابل فیبر نوری خارج ساختمان
19 Outer jacket لایه بیرونی کابل فیبر نوری
20 Ripcord نخ جداساز کابل فیبر نوری

 

Search