language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

ایجاد آزمایشگاه‌های تائید نمونه برای اندازه‌گیری پارامترهای مختلف از فیبر نوری
در حاشیه همایشی یک روزه که به منظور معرفی آزمایشگاه تائید نمونه و اندازه گیری مشخصات خطی فیبر نوری برگزار شده بود رئیس پژوهشکده فوتونیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان گفت: آزمایشگاه تایید نمونه و اندازه گیری مشخصات فیبر نوری با حمایت مرکز تحقیقات ایران و هزینه ای 600 میلیون تومانی راه اندازی شده است.

محمد آقابلوری‌زاده هدف اصلی راه اندازی این آزمایشگاه را ایجاد واحدهایی برای اندازه گیری کمیته‌ای خطی فیبر نوری به منظور تائید و یا عدم تائید فیبر نوری و راه اندازی مجموعه‌ای آزمایشگاهی در پژوهشکده فوتونیک بیان کرد که قادر به انجام آزمایشگاه‌های تائید نمونه برای اندازه گیری پارامترهای مختلف از قبیل تضعیف، مشخصات هندسی، روزنه عددی، پاشندگی رنگی، پاشندگی بین مدی، اندازه گیری مد، طول موج قطع فیبر، تضعیف طیفی، اتلاف بزرگ خمش، اتلاف میکرو خمش باشد.

ایشان افزود فعالیت این آزمایشگاه در پژوهشکده فوتونیک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی از ابتدای سال ۸۷ آغاز شده و بر پایه استانداردهای موجود جهانی و ملی در صنعت مخابرات نوری راه اندازی شده است .

در طرح آزمایشگاه استانداردهای ملی و بین المللی مد نظر قرار گرفته است و کاربرد و دامنه این آزمایشگاه در بخش‌های مختلف صنعت منجمله وزارت فناوری اطلاعات، شرکت ملی نفت ایران، شرکت راه آهن ایران و حتی بخش های مرتبط خصوصی است.

با عملیاتی کردن این آزمایشگاه امکان انجام آزمون‌های تائید نمونه بر روی انواع فیبرهای نوری مهیا شده است لذا راه اندازی این آزمایشگاه گامی در جهت برنامه تائید نمونه برای صنعت مخابرات کشور است.

بلوری‌زاده بیان کرد: با توسعه تکنولوژی و ارتباطات فیبر نوری نیاز به وجود آزمایشگاه‌های تائید نمونه جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف فیبر نوری قبل از کابل شدن و به کارگیری در شبکه مخابرات نوری بیشتر از گذشته شده است.

رئیس پژوهشکده فوتونیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان خسارات فراوان مالی در ایجاد و تکمیل شبکه مخابرات نوری را حاصل عدم وجود این دست آزمایشگاها دانست و گفت : نتایج این آزمایش‌ها برای افراد مختلفی همچون خریداران فیبر نوری و افرادی که در راه اندازی شبکه‌های فیبر نوری فعالیت می کنند می تواند راه گشا باشد.

منبع خبر