language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

اجرای پروژه فیبر نوری شهرداری قم تا پایان سال

علی ملکلی با اشاره به اجرای پروژه فیبر نوری شهرداری قم اظهار کرد: سال 91 این کار به صورت پایلوت دو کیلومتری صورت گرفت و سه ساختمان شهرداری را از این طریق به هم متصل کردیم.
سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم افزود: با اجرای این طرح کل شهر قم از طریق فیبر نوری به هم متصل شده است و ارتباط کامل بین ساختمانهای شهرداری به اضافه تمامی تقاطعها و چهارراهها برقرار میشود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین دوربینهای کنترل ترافیک برای تقاطع ها و سنسورهای کنترل ترافیک از این طریق فعال و برای ساختمان ها هم از اتصال شبکه عظیم شهرداری استفاده شد.
ملکلی از اتمام این پروژه تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: اجرای این پروژه هشت ماه به طول خواهد انجامید و تا پایان سال کل مسیر ذکر شده به بهره برداری می رسد.

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم با بیان اینکه این پروژه به جدیدترین روش روز دنیا اجرا میشود، خاطرنشان کرد: این روش FTTX است و جدیدترین روش روز دنیا محسوب می شود.
وی اضافه کرد: در این روش حداقل خرابی به آسفالت میرسد و عرض حفاری چهار تا هشت سانتیمتر و عمق آن حدود 50 سانتیمتر است، در حالی که در روش سنتی عرض 50 تا 150 سانتیمتر دارد و خسارت زیادی به آسفالت می رساند. این روش سرعت و توسعه پذیری بالایی دارد و به راحتی میتوان این شبکه را توسعه داد.
وی بیان کرد: به طور مثال در روش سنتی یک کابل نصب میشود و ظرفیت توسعه ندارد، ولی در این روش جدید داکت نصب میشود و این داکت ظرفیت بیش از 700 رشته فیبر نوری را دارد.
سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم با اشاره به اهداف این پروژه گفت: هدف اصلی افزایش و بهبود کیفیت سرویسدهی به مردم است و وقتی ارتباطات ساختمانها و شبکه قویتر شود خدمات با کیفیت عالی ارائه می شود.

منبع خبر