language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

سنسورهای فیبر نوری درون فرایند های ماشین آلات گرمایی

گرماسنج یا سنسور فیبر نوری می تواند به مکان هایی که سنسورهای گرمایی دیگر قادر به کمک رسانی به تولید کنندگان قطعات فلزی برای کاهش ضعف ها و نواقص نمی باشند، وارد شود.
محققان دانشگاه کارلوس III در مادرید 62.5 µm سنسورهای فیبر سیلیکای را جهت اندازه گیری گرمای حاصل از فرایند های مکانیکی یا برشی توسعه داده اند. این سیستم تشعشعات موجود در دورنگ را اندازه گیری و درجه حرارت را بر اساس مضرب دو سیگنال محاسبه می کند. فیبر ها می توانند در دمای 300 تا 1000 درجه سلسیوس کار کنند.
در این محیط، دوربین های IR اندازه گیری حرارت به دلیل عدم وجود خط واضحی برای دیدن محل برش ابزار، قادر به استفاده نمی باشند.
ترموکوپل ها یا سنسور های دیگر هر دو به دلیل عدم دسترسی به سختی مکان خوبی برای آنها بر قرار خواهد شد و آسیب خواهند دید به همین دلیل قابل استفاده نمی باشند.
بدست آوردن اطلاعات تغییرات دمایی در زمان برش به تجزیه و تحلیل تحولات فرسایش ابزار کمک می کند. دکتر کارمن وازکوئز در زمینه بهبود بهره وری بیان کرد این موضوع موجب محقق شدن این مطلب می شود: " بهینه سازی طول عمر ابزار، در نتیجه بهبود بهره وری".
اطلاعات دمایی می توانند آسیب دمایی یک قطعه را در حین فرایند ماشین کاری نمایش دهند.
دکتر وازکوئز اظهار داشت: این سنسورهای فیبر نوری می توانند در صنعت هوافضا حیاتی باشند. همچنین این حسگرها می توانند در کاربرد های پزشکی که درجه حرارت بیمار باید به دقت تحت کنترل باشد استفاده شوند.
سرمایه ی این پروژه را وزارت اقتصاد اسپانیا و انجمن مستقل واقع در مادرید محول نموده اند.

سنسورهای فیبر نوری درون فرایند های ماشین آلات گرمایی