اترنت چیست؟ - بخش اول


  منتشر شده در 1401-02-25

اترنت فناوری سنتی برای اتصال دستگاه‌ها در شبکه‌های محلی سیمی یا شبکه‌های گسترده می‌باشد که به دستگاه ما این توانایی را می‌دهد از طریق یک پروتکل مجموعه‌ای از قوانین نیاز، زبان مشترک شبکه را با یکدیگر در ارتباط قرار دهد و تعیین‌کننده آن است که چگونه دستگاه‌های شبکه داده را قالب‌بندی کرده و انتقال دهند، تا دستگاه دیگر در همان شبکه LAN یا محدود نگردد و توانایی این را داشته باشد که اطلاعات را شناسایی دریافت و پردازش نماید کابل‌های اترنت سیم‌کشی فیزیکی و محصور شده‌ای هستند که داده‌ها روی آن‌ها حرکت می‌کند.

دسته بندی

Search