پیشرفت روزانه مراکز داده - بخش اول


  منتشر شده در 1401-02-04

تغییرات به‌ وجودآمده در معماری مراکز داده باعث شده تا متخصصان فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاران در این حوزه مجبور شوند تا برای ماندن در کورس رقابت طرز فکر قدیمی خود را تغییر داده و مراکز داده قدیمی را کنار گذاشته و به ‌دنبال راهکارهای مناسب برای بهینه سازی استفاده از مراکز داده ‌شده و با توجه به دقت در جزئیات مراکز داده تغییرات چشمگیری روز به ‌روز در این مراکز دیده می‌شود که با افزایش به ‌روزرسانی مراکز داده می‌توانیم انعطاف ‌پذیری تأسیسات فناوری اطلاعات مصرف محور و کنترل داده‌ها را بهتر به دست بگیریم و به ‌دنبال راه‌ حل دیگری برای استفاده بهینه از مراکز داده باشم.

دسته بندی

Search