پدیده بازتاب نور در فیبرنوری


  منتشر شده در 1400-10-14

اغلب مکالمات تلفنی مخابره‌ی فکس ها و تقریباً تمام نقل‌وانتقالات اینترنتی و پست الکترونیکی بین قاره‌ها و شهرها توسط فیبرهای نوری انجام می‌شود محبوس شدن سیگنال‌های نوری در هسته کابل فیبر نوری به علت پدیده‌ای است که ما آن را بازتاب کلی بیان می‌کنیم.
به‌طور اساسی هر وقت یک سطح اشتراک از دو ماده با ضریب شکست یا چگالی متفاوت داشته باشید پرتوی نوری که بخواهد از ماده‌ی چگال‌تر تحت زاویه‌ای بزرگ‌تر از زاویه‌ی حد وارد محیط با غلظت کمتر شود به‌طور کامل از این سطح اشتراک بازتاب می‌کند. به مدد خاصیت بازتاب کلی سیگنال‌ها می‌توانند فاصله‌ای بیشتر از دویست و پنجاه مایل را بدون نیاز به تقویت طی کنند.

دسته بندی

Search