مقایسهTCP و UDP


  منتشر شده در 1400-10-09

تفاوت و شباهت های زیادی بین TCP و  UDPوجود دارد.

شباهت ها:

  • برای ارسال Packetازطریق اینترنت کاربرد دارند.
  • روی لایه transport layerپروتکل کار می کنند.
  • از پروتکل IP استفاده می کنند.

تفاوت ها:

  • TCP یک پروتکل connection-oriented و UDP یک پروتکل connection-less است.
  • TCP قبل از ارسال اطلاعات، ارتباطی بین فرستنده و گیرنده برقرار می کند ولی UDP قبل از ارسال داده ها، اتصال برقرار نمی کند.
  • TCP قابل اعتماد است و تضمین می کند داده های ارسال شده را به گیرنده تحویل دهد اما UDP قابل اعتماد نیست و حتی اطلاعات ارسال شده، ممکن است ازبین برود و یا خراب شود.
  • سرعت TCP به دلیل عملکرد گسترده خیلی کندتراز UDP است.
دسته بندی

Search