تست عملکرد GPON Repeater, amplifier & extender


  منتشر شده در 1400-08-18

در این ویدئو به صورت تصویری نحوه اتصال GPON و تست آن آشنا خواهید شد


دسته بندی

Search