چه تفاوتی بین 2.4GHz و 5GHz است؟


  منتشر شده در 1400-08-12

برخی از روترها قادرند تنها از فرکانس 2.4GHz پشتیبانی کنند که به آنها "single band router" می گویند. ولی به دلیل برخی معایب روترهایی نیز وجود دارند که علاوه بر فرکانس 2.4GHz از فرکانس 5GHz نیز پشتیبانی می کنند که به آنها "dual band router" می گویند.
هر دو فرکانس دارای معایب و مزایایی است. در این ویدئو علاوه بر توضیحات کلی، این مزایا و معایب نیز بررسی می شوند.
دسته بندی

Search