تفاوت روتر با سوئیچ در چیست؟


  منتشر شده در 1400-06-02

تفاوت روتر با سوئیچ در چیست؟ روتر و سوئیچ چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ از آنها برای چه هدفی در شبکه استفاده می شود؟ اگر می خواهید خود را برای مصاحبه های کاری و پاسخگویی مناسب آماده کنید دیدن این ویدئو را به شما توصیه می کنم چرا که به دو سوال بالا به زبان ساده پاسخ داده شده است. و در عین حال که با بسیاری از ویژگی های سوئیچ و روتر آشنا خواهید شد، نحوه صحیح پردازش و ارائه اطلاعات در مصاحبه¬ های کاری نیز به شما آموزش داده می شود.
دسته بندی

Search