نحوه عملکرد port forwarding


  منتشر شده در 1400-05-03

در این ویدئو ما می خواهیم مسئله کنترل و در اختیار داشتن اطلاعات یک کامپیوتر از راه دور به وسیله کامپیوتر دیگر را بررسی کنیم. کنترل یک کامپیوتر توسط یک کامپیوتر دیگر مسئله سخت افزاری نیست و بر اساس روابط منطقی از طریق اینترنت امکان پذیر است. در این ویدئو جوانب مختلف آن بررسی می گردد و به زبان ساده نحوه اجرای آن توضیح داده می شود.
دسته بندی

Search