اترنت چیست؟ - بخش چهارم


  منتشر شده در 1401-03-17

اترنت ها دارای سه دسته استاندارد هستند

اترنت سریع fast: اترنت سریع  شبکه‌ای از اینترنت‌ها می‌باشد که توانایی انتقال داده با نرخ صد مگابیت بر ثانیه را دارد.

اترنت 1 گیگا بیت : اترنت است که توانایی ارسال هزار مگابیت بر ثانیه 1 گیگا بیت بر ثانیه داده را داشته باشد

اترنت ده گیگا بیت : این دسته از اینترنت‌ها جدیدترین نسل‌های اترنت هستند که تا ده گیگا بیت بر ثانیه داده را انتقال داده ده‌هزار مگابیت بر ثانیه این نوع از اترنت عموماً در برنامه‌های رده‌بالا که به نرخ بالای ارز داده نیاز دارند بخش‌های دیگر شبکه را به‌هم متصل می‌نماید.

دسته بندی

Search