language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

سرویس های فیبر نوری

مزایا و برتری های متعدد فیبرنوری قدرت تصمیم گیری و انتخاب مشتریان را متحول ساخته زیرا فیبر نوری برتری های محسوسی نسبت به مس و زیرساخت های قدیمی تر دارد. لذا بر آن شدیم که سرویسهای جریان ضعیف قابل اجرا بر روی بستر فیبرنوری توسط شرکت فاطر را در ادامه بیان کنیم. سرویس هایی که همگی با اجرای زیرساخت فیبرنوری یکپارچه می شوند و از پایداری و کیفیت ارتباطی بالاتری نسبت به دیگر زیرساخت ها برخوردار خواهند شد. لذا به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما با فناوری ها و سرویس هایی که می توانند از زیرساخت فیبرنوری بهره مند شوند آنها را در ذیل نام برده و توضیح خواهیم داد.


سرویس های مبتنی بر فیبر فاطر
سرویس های قابل اجرای روی فیبر