language flag language flag

شرکت فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

اسپلیتر فیبر نوری


اسپلیتر یکی از دستگاه های پسیو بسیار مهم در شبکه های فیبر نوری می باشد، با یک یا دو ورودی و خروجی های متعدد (1xN , 2xN) که به دستگاه های فیبر نوری مختلف متصل می شود.


اسپلیتر کامپکت


توضیحات
این نوع از اسپیلیترها مناسب برای نصب در اتاق های کوچک هستند.به راحتی درdistributionbox قرارمیگیرد.
این نوع از اسپلیتر میتواند به راحتی در ساختار شبکه های فیبر نوری

ویژگی ها
• طراحی فشرده
• قابلیت اطمینان بالا
• تعداد کانال بالا
• محدوده طول موج گسترده
• ظرفیت تحمل دمای بالا
• بسته بندی سفارشیاسپلیتر کامپکت فیبر نوری

اسپلیتر کامپکت فیبر نوری

1:2 FRN-SP-A-2-C
1:4 FRN-SP-A-4-C
1:8 FRN-SP-A-8-C
1:16 FRN-SP-A-16-C
1:32 FRN-SP-A-32-C
1:64 FRN-SP-A-64-C
2:2 FRN-SP-B-2-C
2:4 FRN-SP-B-4-C
2:8 FRN-SP-B-8-C
2:16 FRN-SP-B-16-C
2:32 FRN-SP-B-32-C
2:64 FRN-SP-B-64-C

اسپلیتر جنرال


توضیحات
این نوع از اسپلیتر فضای کمی را اشغال میکند.
این نوع از اسپلیتر قابل قرار گرفتن در هر نوع باکسی میباشد.
همچنین میتواند به راحتی در ساختار شبکه های فیبر نوری
و fttx و شبکه های CATV و ... مورد استفاده قرار گیرد

ویژگی ها
• طراحی فشرده
• قابلیت اطمینان بالا
• تعداد کانال بالا
• محدوده طول موج گسترده
• ظرفیت تحمل دمای بالا
• بسته بندی سفارشیاسپلیتر جنرال فیبر نوری

اسپلیتر جنرال فیبر نوری

1:2 FRN-SP-A-2-G
1:4 FRN-SP-A-4-G
1:8 FRN-SP-A-8-G
1:16 FRN-SP-A-16-G
1:32 FRN-SP-A-32-G
1:64 FRN-SP-A-64-G
2:2 FRN-SP-B-2-G
2:4 FRN-SP-B-4-G
2:8 FRN-SP-B-8-G
2:16 FRN-SP-B-16-G
2:32 FRN-SP-B-32-G
2:64 FRN-SP-B-64-G

اسپلیتر رک مونت


توضیحات
این نوع از اسپلیتر فضای کمی را اشغال میکند.
برای عملکرد استاندارد میتواند داخل odf قرار بگیرد.
و fttx و شبکه های CATV و ... مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگی ها
همچنین میتواند به راحتی در ساختار شبکه های فیبر نوری
و fttx و شبکه های CATV و ... مورد استفاده قرار گیرد.اسپلیتر رک مونت فیبر نوری

اسپلیتر رک مونت فیبر نوری

1:2 FRN-SP-A-2-RM
1:4 FRN-SP-A-4-RM
1:8 FRN-SP-A-8-RM
1:16 FRN-SP-A-16-RM
1:32 FRN-SP-A-32-RM
1:64 FRN-SP-A-64-RM
2:2 FRN-SP-B-2-RM
2:4 FRN-SP-B-4-RM
2:8 FRN-SP-B-8-RM
2:16 FRN-SP-B-16-RM
2:32 FRN-SP-B-32-RM
2:64 FRN-SP-B-64-RM