language flag language flag

شرکت فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

ورود پروژه ی تونا آژانس دراپا به فاز بعد

پروژه معماری شبکه تاکتیکی زیرآب (Tactical Undersea Network Architecture) که به اختصار به آن TUNA گفته می شود از راهکارهای آژانس دارپا(DARPA) است که به تازگی فاز اولیه ی خود را تکمیل کرده، با موفقیت در حال توسعه ایده ها و فناوری های خود با هدف بازگرداندن اتصال و ارتباط برای نیروهای امریکایی، زمانی که شبکه تاکتیکی سنتی مورد خرابکاری و عملیات دشمنان قرار گرفته و یا به هر دلیلی از دسترس خارج می شوند، می باشد.
این برنامه در حال حاضر وارد مرحله ی بعدی که در آن نمونه ی اولیه سیستم در دریا به نمایش گذاشته می شود، قرار دارد. تونا به دنبال توسعه و نمایش آپشن های فناوری بدیع مبتنی بر فیبر نوری و طراحی بازیابی موقتی شبکه داده تاکتیکی فرکانس رادیویی (RF) در یک محیط رقابتی از طریق Backbone فیبر زیر دریایی است. این ایده شامل استقرار شبکه RF با نودهای متحرک-مانند کشتی و هواپیما- که از طریق کابل های نازک فیبر نوری متصل شده اند، می باشد. کابل های فیبر نوری با قطر بسیار کم در حال راه اندازی، برای قرار گیری در شرایط نا هموار اقیانوس به مدت 30 روز-زمان کافی- جهت ارائه ی اتصالات ضروری زمانی که روش های اولیه در حال بازسازی هستند، طراحی شده اند.
جان کامپ مدیر پروژه ی تونا در اداره ی استراتژیک دراپا گفت: فاز یک پروژه شامل مدل سازی موفق، شبیه سازی و تست کابلهای فیبر منحصربفرد در زیر دریا می شود و فناوری کامپوننت های شناور و متحرک برای ایجاد چنین معماری شبکه ی در زیر آب مورد نیاز است. تیم قادر به طراحی کابل فیبر نوری نازک، مقاوم و شناور بوده که بتواند در مقابل فشار آب، آب شور و جریان های اقیانوس مقاومت کرده و همچنین ایده های جدید تولید برق را خلق نمایند.
تامین برق نودهای شناور در محیط باز دریا در حال حاضر یک چالش بزرگ محسوب می شود. در طول فاز اول پروژه دانشگاه فیزیک کاربردی (APL) واشنگتن یک ایده ی منحصربفرد با نام WEBS یا شناور انرژی موج توسعه داده است که از حرکت های موج برق تولید می نماید. سیستم WEBS متناسب با سیلندر کشتی یا هواپیما طراحی شده است.
پروژه در حال حاضر در فاز دوم و نهایی خود قرار گرفته است که در حال پیشرفت مراحل طراحی و پیاده سازی یک سیستم یکپارچه ی end-to-end و تست و ارزیابی آن در محیط آزمایشگاه و ارزیابی نهایی در دریا است. به عنوان یک نمونه تست تونا، تیم از لینک 16 که بین هواپیماها، کشتیها و سایل نقلیه ی زمینی امریکا و نیروهای متحد آن مشترک است، استفاده کرده است.

معماری شبکه تاکتیکی زیرآب

منبع خبر