language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

ایرانیان نت به شرکت های خصوصی واگذار می شود

واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه صبح روز دهم آذرماه که با فعالان خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری داشت اعلام کرد بدنبال تغییر رویه پروژه ایرانیان نت بوده و جهت تسریع امور این پروژه آماده واگذاری قسمت های مختلف پروژه اپراتور چهارم به بخش خصوصی است تا کار با سرعت بیس تری پیش رود.

وی از بخش هایی که می تواند به بخش خصوصی واگذار شود به شبکه فیبر نوری، کافو نوری و سرمایه گذاری در اپراتور چهارم اشاره کرد.

همچنین علی اصغر عمیدیان معاون وزیر بیان کرد در گذشته در واگذاری مخابرات به بخش خصوصی مشکلاتی داشتیم و این مشکلات همچنان ادامه دارد و برای بهتر شدن شرایط شرکت ها در پیوست تعهدات مخابرات واردی را در نظر گرفته ایم که این مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: پس از جلساتی که با شرکت های PAP برگزار شد انتظارات آنها از مخابرات بررسی و در پیوست دسته بندی شد تا بتوانیم از کانال ها، رانژه ها و امکانات شبکه دسترسی به سهولت برای شرکت های PAP استفاده کنیم.

عمیدیان همچنین اضافه کرد بزودی اجازه خدمات فوق العاده ای به این شرکت ها داده خواهد شد که موجب ارتقاء گردش مالی و بیزینس پلن آنها نیز خواهد شد.

ایرانیان نت به شرکت های خصوصی واگذار می شود