language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

برقراری ارتباط پاکستان و چین با فیبر نوری

برقراری ارتباط پاکستان و چین با فیبر نوری CPEC ( China–Pakistan Economic Corridor) با هزینه ی 44 میلیون دلاری در حال برنامه ریزی برای اتصال چین و پاکستان از طریق فیبر نوری هستند. این پروژه برای اتصال چین و پاکستان از طریق کابل پرسرعت فیبر نوری که پیش بینی شده تا سال 2017 نهایی خواهد شد، طراحی شده است. این پروژه یک سال پیش از زمان واقعی کامل خواهد شد.
بخش اول این پروژه در سال 2016 تحت عنوان کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) آغاز خواهد شد. در حال حاضر کار بر روی هشت بخش از مسافت 125-100 کیلومتری آغاز شده است. با بکارگیری ابزار خاص، نیروی انسانی و خدمات سرمایه گذاری انتظار می رود تا سال 2017 این پروژه تکمیل شود. 820 کیلومتر کابل فیبر نوری از Khunjerab تا Rawalpindi قرار داده خواهد شد. در فاز دوم نیز از Rawalpindito Gwadar تا Karachi کابل گذاری خواهد شد.
سازمان ارتباطات ویژه(SCO)، بخش وابسته به ارتش پاکستان، که به ارائه ی سرویس های مخابراتی در مناطق کوهستانی بعد از T&T نافرجام مشغول بود، امکانات مخابراتی را در مناطق جغرافیایی سخت AJK و GB فراهم می کرد. در پروژه فیبر نوری سازمان باید با شرایط آب و هوایی که زندگی را تهدید می کند مقابله کند و وظایف دیگر.
کابل های فیبر نوری در این پروژه در مناطقی با پستی و بلندی زیاد مانند Khunjera تا کریم آباد، ناران، Masnsehra، ابوت آباد، تاکسیلا و راولپندی، که از مناطق با زمین سخت در کشور هستند، کشیده خواهد شد. شرایط فیزیکی، دمای بسیار پائین از موانع اصلی فاز اول این پروژه می باشند. با توجه به آب و هوای نامساعد دره ی بابوسر و برخی مناطق چلاس، Sost و سازملن از ابزار خاصی برای اجرای پروژه بهره برده است. هنگامی که پروژه به پایان برسد، back-haul کابل فیبر نوری، دسترسی مخابراتی مستقیم پاکستان به چین را فراهم خواهد کرد.

منبع خبر