language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

فراهم سازی 13500Km شبکه فیبر نوری بین شهرها

فیبر نوری

وزیر فناوری و ارتباطات از ایجاد 13500Km شبکه فیبر نوری میان شهرها اطلاع داد.
وی اظهار کرد: برای توسعه شبکه زیرساخت کشور دو قرار‌داد بسته شده است که نام آن را نور 2 می نامند که این عنوان برگرفته از شبکه فیبر نوری می باشد.
وزیر فناوری و ارتباطات افزود: این شبکه تنها در مسیرهای بین شهری ایجاد خواهد شد و کابل‌کشی در بخش درون‌شهری به بخش خصوصی و ایرانیان نت سپرده شده است.
وزیر فناوری و ارتباطات یادآور شد: در این زمینه باید محافظت‌هایی از شبکه فیبر نوری صورت بگیرد و در صورت ایجاد خطای فنی در این شبکه بستر و فضایی برای تعمیر آن وجود داشته باشد که اکثرا این مورد در حاشیه جاده‌ها صورت می گیرد و چنین شبکه‌ای در حاشیه جاده‌ها حفاری و پایه گذاری می شود.
معاون وزیر فناوری و ارتباطات نیز در پاسخ به سوالی درباره رصد امواج این گونه گفت: در یک دوره سه ماهه اطلاعات مربوط به تمام کشور در زمینه‌ی تشعشعات موبایلی اسکن می شود و هر ناحیه ای که آلودگی آن بیش از حد متعارف باشد، بررسی شده و منبع آن به سرعت کشف می‌شود.

منبع خبر