language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

استفاده از کابل جدید زیر دریایی فیبر نوری برای ارتقای ارتباط در اقیانوس آرام

سیستم کابل کشی موآنا (Moana) که جزو جزایر هاوایی می باشد به طول 9700 km که نیوزیلند را به هاوایی و جزایر کوک را به ساموا متصل می کند که هدف از این ارتباطات افزایش ظرفیت و حصول اطمینان از افزونگی (Redundancy) در سرتاسر ناحیه می باشد.

فرانسه، پاریس، 2 دسامبر 2015
شبکه های زیر دریایی Alcatel-Lucent ، شرکت تابعه کابل های زیردریایی Alcatel-Lucent که شامل Euronext Paris و NYSE: ALU با شرکت Amper, SA که جزو شرکت های تابعه Bluesky Pacific Group می باشد قرارداد Turnkey (قراردادی که از ابتدا تا انتهای پروژه به عهده پیمانکار مربوط می باشد)امضا نموده اند که 9700 Km کابل زیردریایی نوری با فناوری جدید را سرتاسر اقیانوس آرام قرار بدهند.
در سیستم کابل کشی موآنا، نیوزیلند و هاوایی از طریق آخرین فن آوری کابل زیردریایی نوری به هم متصل می شوند که ظرفیت مورد نیاز و افزونگی (Redundancy) در منطقه را برای رسیدگی به درخواست افزایش ترافیک برای پهنای باند بالای موبایل و تأمین دسترسی فیبر به خانه و مجتمع های تجاری در مرکز مناطق می را تأمین کند.
با اتمام پروژه در سال 2018، سیستم کابل کشی موآنا دارای دو قسمت اصلی خواهد بود: قسمت اول بر پایه دو زوج کابل فیبر بنا شده است که نیوزیلند را به هاوایی با بیش از 8000 Km کابل فیبر نوری متصل خواهد کرد و به ساموآ و ساموآی آمریکایی خدمات ارائه می کند و تنوع مسیر برای نیوزیلند را به صورت قابل توجهی ارتقا می دهد. قسمت دوم بر پایه یک زوج کابل فیبر بنا شده است که جزیره کوک را به مرکز ساموآ طی 1700 Km کابل فیبر نوری متصل می کند.
سیستم کابل کشی موآنا برای تطبیق اتصال جزیره های دیگر اقیانوس آرام هم طراحی شده است. همچنین برای جزیره پلینزی فرانسه در شرق جزایر کوک که در نزدیکی مسیر اصلی نیوزیلند هاوایی قرار دارد. نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
سیستم کابل کشی موآنا اولین کابل کشی زیردریایی طولانی در منطقه جزایر اقیانوس آرام خواهد بود که با تکیه بر آخرین فن آوری قابلیت انتقال 200 Gbps و ظرفیت نهایی 20 Tbps میان نیوزیلند و هاوایی را دارا می باشد.