language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

فیبرکشی ایرانیان‌نت در مناطق فاقد فیبر

محسن باقری چناری مدیر عامل ایرانیان نت در گفت و گو با خبرگزاری مهر بیان کرد: تمام زیرساخت های دنیا تحت نظر حاکمیت است و زیر ساخت یک بخش اصلی، هزینه بر و غیر قابل واگذاری است که لایه اول ایجاد شهرهای هوشمند را تشکیل می دهد.
وی در ادامه افزود: شرکت مخابرات استان تهران در حال حاضر دارای هزاران کیلومتر فیبر نوری است، شهرداری تهران 1200 کیلومتر فیبر نوری دارد و شرکت توانیر 185 کیلومتر فیبر نوری در بزرگراه های تهران دارد که فقط از بخشی از آنها استفاده می کند و مابقی بلا استفاده است. این در حالی است که هزینه تمام حفاری ها و فیبر کشی ها از محل دارایی های کشور است.
ایشان بیان کردند: علارقم این که میزان فیبر نوری ما از کشور های رقیب بیشتر است ولی در آمار جهانی این رقم ثبت نشده.

4 انجمن فیبر در دنیا وجود دارد که شامل کانسیل آمریکا، کانسیل اروپا، کانسیل آسیا و کانسیل منا (حوزه خاورمیانه) است. ایران عضو 2 کانسیل آسیا و منا می باشد که در هر دوی آنها مقدار فیبر نوری ایران صفر درج شده است.

مدیر عامل ایرانیان نت اظهار داشت: در تلاش هستیم هر کجا از کشور که فیبر نوری احداث شده است آنها را منسجم کنیم و از آنها نهایت استفاده را کنیم و هر جا که فیبر وجود ندارد، ایرانیان نت فیبر کشی کند.
ایشان تاکید کردند: اگرچه این اتفاق تاکنون نیفتاده است اما گاهی اجبار فناوری، برخی تصمیم‌ها را گریزناپذیر می‌کند.

فیبرکشی ایرانیان‌نت در مناطق فاقد فیبر
منبع خبر