language flag language flag

شرکت فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

تکنیک دو برابر کردن فاصله ارتباطات فیبر نوری

تکنیک دو برابر کردن فاصله ارتباطات فیبر نوری
روش جدیدی برای پردازش سیگنال های فیبر نوری توسط محققان دانشگاه لندن اثبات شده است که می تواند فاصله را برای انتقال بدون خطای داده ها از طریق کابل های زیر دریایی اقیانوس اطلس دو برابر کند.
روش جدید موجب کاهش هزینه های ارتباطات راه دور فیبر نوری به دلیل حذف نیاز سیگنال ها به ارتقای الکترونیکی در مسیر خود خواهد شد. که این موضوع در زمان دفن کابل ها در زیر زمین یا زیر اقیانوس بسیار اهمیت دارد.
این تکنیک می تواند داده های منتقل شده را در صورت آسیب دیدن یا تحریف شدن در طول مسیر تصحیح نماید و همچنین به افزایش ظرفیت مفید فیبر ها کمک نماید. که به درستی در انتهای مسیر (در گیرنده) بدون نیاز به در نظر گرفتن اجزای جدید در ارتباط انجام شده است.
افزایش ظرفیت در این روش از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فیبر های نوری 99 درصد داده ها را حمل می کنند. این در صورتی است که با افزایش استفاده از اینترنت تقاضای این سرویس رو به افزایش است و با ظرفیت کنونی قابل تطبیق نمی باشد و تغییر گیرنده ها به مراتب ارزانتر و آسانتر از دفن دوباره کابل ها می باشد.برای مقابله با افزایش تقاضا، ارسال بیشتر اطلاعات از زیرساخت های فیبر موجود با فرکانس های مختلف نور که سیگنال های داده را تولید می کنند صورت می گیرد. تاثیر تعداد زیادی از سیگنال های نور درحال ارسال بر یکدیگر و تحریف آنها، باعث می شود داده با خطا دریافت شود.
مطالب منتشر شده در گزارش علمی، حاکی از ارائه یک راه جدید برای بهبود انتقال از راه دور با حذف تعاملات بین کانال های نوری مختلف می باشد.
یکی از نویسندگان مقاله دکتر رابرت ماهر ( مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه لندن ) بیان کرد: با حذف تعاملات بین کانال های نوری، ما قادریم فاصله سیگنال های قابل انتقال بدون خطا را دو برابر کنیم، (از 3190 تا 5890 کیلومتر) که بزرگترین افزایش گزارش شده تا به حال برای معماری این سیستم می باشد.
چالش، طراحی روشی برای دریافت همزمان یک گروه از کانال های نوری، معروف به سوپر کانال، توسط یک گیرنده می باشد که به ما اجازه ی حذف اعوجاج به کمک ارسال همزمان کانال های داده به روی مسیر دیجیتال مجازی را می دهد.
پژوهشگران از "سوپر کانال 16QAM" ساخته شده از مجموعه ای از فرکانس ها با قابلیت رمز نگاری توسط دامنه، فاز و فرکانس برای ایجاد یک سیگنال نوری با ظرفیت بالا استفاده می کنند.
سپس سوپر کانال با استفاده از یک سوپر گیرنده با سرعت بالا شناسایی شده و تکنیک های جدید پردازش سیگنال ارائه شده توسط تیم، پذیرش تمام کانال ها با هم و بدون خطا را امکان پذیر می کند.
محققان درحال حاضر در حال تست روش جدیدشان بر روی سوپرکانال های متراکم تر و استفاده شده در تلویزیون کابلی (64QAM) ، مودم های کابلی (256QAM) و اتصالات اترنت (1024QAM) می باشند.
از نویسندگان دیگر مقاله، پروفسور Polina Bayvel ( مهندسی برق و الکترونیک ) که پروفسور ارتباطات نوری و شبکه ها و مدیر UNLOC می باشد بیان کرد: ما برای گزارش چنین یافته ی مهمی که موجب ارتقا ارتباطات فیبر نوری می شود بسیار هیجان زده بودیم.
روش ما تا حد زیادی که تقریبا دو برابر فاصله انتقالی قابل دسترس می باشد، می تواند کیفیت انتقال داده را با پتانسیلی جهت ذخیره قابل توجه که بیش از سیستم های تجاری فعلی می باشد، بهبود بخشد. یکی از بزرگترین چالش های جهانی مواجه با آن، نحوه ی برقراری ارتباط با توجه به تقاضای عظیم اینترنت می باشد که غلبه بر محدودیت ظرفیت کابل های فیبر نوری راه حل بسیار خوبی برای این مشکل می باشد.