بست

بست چند سایزی آبرانیل ABM

بست چند سایزی

مشخصات کلی

بست چند سایزی آبرانیل ABM به صورت خودکار بعد از جاگذاری لوله بسته می شود. این بست دارای استاندارد KIWA است و در دمای بالای 90 درجه نیز می توان از آن استفاده کرد. بست چند سایزی ABM در سایزهای مختلف قابل استفاده است و با پیچ یا میخ نیز قابل نصب است.

نوع

مرجع

اندازه

رنگ

اندازه های قابل استفاده

تعداد در هر بسته

نوع بسته بندی

ABM 10/14

914ABM

10-14

خاکستری

10-14

100

باکس

ABM 14-18

9418ABM

14-18

مشکی

14-18

100

باکس

ABM 14-18

918ABM

14-18

خاکستری

14-18

100

باکس

ABM 14-18

9118ABM

14-18

سفید

14-18

100

باکس

ABM 20-25

9425ABM

20-25

مشکی

20-25

50

باکس

ABM 20-25

925ABM

20-25

خاکستری

20-25

50

باکس

ABM 20-25

9125ABM

20-25

سفید

20-25

50

باکس

سوپر بست آبرانیل ABT

سوپر بست آبرانیل ABT

مشخصات کلی

سوپر بست آبرانیل ABT به صورت خودکار بعد از جاگذاری لوله بسته می شود. این بست با پیچ یا با میخکوب های گازی قابل نصب است، با استاندارد KIWA و UL همخوانی دارد و در دمای بالا قابل استفاده است.

نوع

مرجع

اندازه

رنگ

اندازه های قابل استفاده

تعداد در هر بسته

نوع بسته بندی

ABM 10/14

914ABM

10-14

خاکستری

10-14

100

باکس

ABM 14-18

9418ABM

14-18

مشکی

14-18

100

باکس

ABM 14-18

918ABM

14-18

خاکستری

14-18

100

باکس

ABM 14-18

9118ABM

14-18

سفید

14-18

100

باکس

ABM 20-25

9425ABM

20-25

مشکی

20-25

50

باکس

ABM 20-25

925ABM

20-25

خاکستری

20-25

50

باکس

ABM 20-25

9125ABM

20-25

سفید

20-25

50

باکس

Search