language flag language flag

هلدینگ فاطر مشاور، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

ارائه کننده تجهیزات فیبر نوری، شبکه FTTH و تکنولوژی GPON

انواع کابل های فیبر نوری

کابل فیبر نوری
کابل های فیبر نوری در انواع مختلف Single Mode و Multi-mode جهت مصارف Indoor  و Outdoor مورد استفاده قرار می گیرد . در یک دیدکلی باید اجزاء کابل را به این شکل دسته بندی کنیم.

1. تار و رشته فیبر نوری
2. تیوب Tube(محل قرار گرفتن تار یا رشته فیبر نوری)
3. لایه های حفاظتی اطراف تیوب
4. غلاف ها

اطلاعات بیشتر
icon
فیبر single mode طیف کامل مطابق با استاندارد ITU-T G.652.D با خصوصیات انتقال بهینه شده. مناسب برای طول موج های عملیاتی در تمام شبکه های FTTx،تحمل پاشندگی فشرده برای پشتیبانی از فرستنده های upstream کم هزینه
icon
مناسب برای فواصل انتقال کوتاه و نرخ انتقال متوسط در طول موج های 850 nm و 1300 nm ( به طور معمول حداکثر تا 1 GbE )،خصوصیات هندسی و مکانیکی با تمام استاندارد های بین المللی مربوطه
icon
فیبرهای singlemode مقاوم در برابر خمش، با ویژگی های بهبود بخشیده شده در مقابل خمش های زیاد، برای اتصالات خانگی و کابل کشی در شبکه های دسترسی FTTH ( فیبر تا منازل) مناسب می باشند.
icon
فیبر مقاوم در برابر خمش با ویژگی های بهبود بخشیده شده در مقابل خمش های زیاد، مناسب برای مسافت های انتقال متوسط و نرخ انتقال متوسط در طول موج های 850 نانومتر و 1300 نانومتر. ( حداکثر تا 1 GbE )
icon
فیبر مقاوم در برابر خمش با ویژگی های بهبود بخشیده شده در مقابل خمش های زیاد، به ویژه برای انتقال هایی با عملکرد بالا در طول موج 850 nm مانند 10-GbE با لینک های دوطرفه یا 100/40-GbE با لینک های نوری موازی با سزعت بالا توصیه می شود.
icon
فیبر مقاوم در برابر خمش با ویژگی های بهبود بخشیده شده در مقابل خمش های زیاد، به ویژه برای انتقال هایی با عملکرد بالا در طول موج 850 nm مانند 10-GbE با لینک های دوطرفه یا 100/40-GbE با لینک های نوری موازی با سزعت بالا توصیه می شود.