شنبه, 19 تیر 1400 16:41

اجرای شبکه پر سرعت فیبر نوری

امتیاز به این مطلب
(3 کاربر)

در هفته ارتباطات طرح فیبرهای نوری به ارزش سه میلیارد رسیده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران تعداد خطوط تلفن در سال گذشته 37 هزار شماره بود که در حال حاضر به بیش از یک میلیون و85 هزار شماره تلفن در سطح البرزرسیده است.

اینترنت "ای دی اس ال" به 174هزار مشترک فعال در سطح استان البرز رسیده است. 9 شرکت خدمات اینترنت در البرز فعال می باشد که 53 درصد کاربران خدمات اینترنتی را از مخابرات و 47 درصد از سایر شرکت ها خدمات دریافت می کنند.

معاون شبکه مخابرات البرز افزود:هفت طرح ارتباط رسانی فیبر روستایی در البرز داشتیم وطرح هایی به ارزش سه ونیم میلیارد در هفته ارتباطات به بهربرداری رسید. وی بیان کرد :تامین امکانات و گسترش روستاها از اهداف استان البرز است.

به گزارش: باشگاه خبرنگاران

Search